Váš košík je prázdny.
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo si vytvoriť účet.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri vybavovaní objednávok je práca s osobnými údajmi nevyhnutná - predávajúci potrebuje vedieť kam tovar odoslať a ako. V prípade, že ste zaregistrovaný zákazník, Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť vo Vašom profile, odkiaľ máte tiež prístup k prehľadu stavu Vami realizovaných objednávok či reklamácií, či k príhláseniu alebo odhláseniu svojej e-mailovej adresy z odberu noviniek.

Registráciou, odoslaním objednávky či prípadne vzájomnou korešpondenciou v našom informačnom systéme prejavujete svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely zavedenia predzmluvných vzťahov, splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy ako aj za účelom doručovania našich reklamných materiálov či účasti v súťažiach, ktoré organizujeme a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním na našu e-mailovú adresu alebo formou kontaktného formuláru na našej stránke. Zároveň tým udeľujete súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Máte tiež právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov komplexne vypracovanou ochranou proti exploitom a akýmkoľvek zásahom zvonku, úplný prístup k nim je dostupný len administrátorovi stránky a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy len v nevyhnutnom rozsahu a profesionálne a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

  1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním tovaru,
  3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
  4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
  5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
  6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (newsletter) so súhlasom adresáta,
  7. Účtovné účely.

Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania, prípadne tiež telefónneho čísla).

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Pri e-mailovej komunikácii si tiež môžete byť istý bezpečnostou komunikácie. Správy sú posielané prostredníctvom bezpečného protokolu SSL, ktorý zabezpečuje šifrovanie a autentizáciu odosielaných správ a prostredníctvom protokolu SMTP, ktorý zaisťuje doručenie pošty pomocou priameho spojenia.

V prípade, že nechcete, aby boli Vami zadané údaje ďalej spracovávané, napíše písomný nesúhlas so spracovávaním osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára dostupného z linku z horného aj spodného menu na stránke (alebo mailom na adresu pandora@nadarceky.sk čí pandora@fantasyshop.sk) a po spracovaní Vašej žiadosti budú všetky Vaše údaje, ktoré majú osobnú povahu, odstránené z databázy.

Pre uľahčenie poskytovania služieb informačnej spoločnosti si vyhradzujeme právo zapracovávať tzv. "cookies" v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.